کارشناسی سنجش وپایگاه اطلاعاتی آموزش وپرورش ناحیه یک همدان

باسلام.....ورود شمارابه این وبلاگ خوش آمد می گوییم

کارشناسی سنجش وپایگاه اطلاعاتی آموزش وپرورش ناحیه یک همدان

باسلام.....ورود شمارابه این وبلاگ خوش آمد می گوییم

کارشناسی سنجش وپایگاه اطلاعاتی آموزش وپرورش ناحیه یک همدان

مدیروبلاگ:امیر وطنی هویدا

نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۵اسفند

روش استخراج گزارش آمارواطلاعات تاییدیه های تحصیلی صادرشده به دفتر پیشخوان ازسیستم دیپسالی تحت ویندوز

هربرنامه دیتابیس ازتعدادزیادی(table)(جدول) ساخته شده که می توانددرصورتی که آن پایگاه باSqlیاAccessساخته شده باشد اطلاعات راازطریق اکسل وبدون نیازبه برنامه نویسی فراخوانی کرد.می خواهیم روشی رامعرفی نمائیم که درآن بتوان گزارش آمارواطلاعات کلیه تاییدیه های تحصیلی صادرشده درسیستم دیپسالی تحت ویندوزDip-Win  ارسالی بهکلیه دفاترپیشخوان درکل کشور رابه اکسل منتقل کرد.

ویژگی های گزارش:

1-دارای کلیه مشخصات دانش آموزان درخواست کننده تاییدیه تحصیلی

2-کد پیشخوان اقدام کننده جهت تاییدیه تحصیلی

3-نام ارگان ،سازمان،موسسه ویادانشگاهی که تاییدیه تحصیلی خطاب به آنها صادرشده است.

4-تاریخ ارسال تاییدیه تحصیلی ازدفتر پیشخوان

5-تاریخ اقدام(جوابگویی)منطقه،ناحیه یاشهرستان به درخواست صدورتاییدیه تحصیلی

 

دانلودفایل راهنمای کامل

 

امیر وطنی هویدا